De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Rekenkamer gaat onderzoek doen naar OCC

De Rekenkamer Den Haag gaat een onderzoek uitvoeren naar het Onderwijs- en Cultuur Complex. De rekenkamer heeft in haar jaarprogramma voor 2017 een onderzoek opgenomen naar de exploitatie van het OCC en zal naar verwachting medio december een onderzoeksopzet vaststellen. Recent kwam dit voornemen van de rekenkamer in de publiciteit. Zie hiervoor onder meer het artikel in Den Haag Centraal van 2 november 2017.