De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Brief opvolging raadsbesluit verbonden partijen

De rekenkamer publiceerde in januari 2016 het rapport ‘Moeite met afstand’ over sturing op doelrealisatie en beheersing van risico’s van deelname aan verbonden partijen door het college en de raad.

In de vergadering van de Rekeningencommissie van 28 september 2016 werd de rekenkamer gevraagd in hoeverre de aanbevelingen uit het rapport ‘Moeite met afstand’ van de Rekenkamer Den Haag in de Eerste jaarlijkse rapportage verbonden partijen (RIS294619) van het college zijn verwerkt. Naar aanleiding van deze vraag informeert de rekenkamer met deze brief de raad per onderdeel over de opvolging van het geamendeerde raadsvoorstel dat de raad naar aanleiding van ons rapport op 11 februari 2016 heeft aangenomen. Hieronder kunt u de brief downloaden.