De rekenkamer Den Haag
beoordeelt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Rekenkamer start onderzoek Maatschappelijke opvang

Jaarverslag 2016 en jaarplan 2017

Verslag seminar Open en big data

Brief vervolgonderzoek Sociale wijkzorgteams

Publicatie onderzoek Toegang tot de Wmo

Brief navolging Verbonden partijen

Meerjarenstrategie 2017 – 2020

Reactie op beleidsplan schuldhulpverlening

Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016

Rekenkamer start onderzoek naar WMO

Publicatie onderzoek verbonden partijen