De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Stopzetten onderzoek Afvalbeleid

Op 8 juli 2019 heeft de rekenkamer de gemeenteraad geïnformeerd over het aangehouden onderzoek naar het afvalbeleid. De rekenkamer heeft besloten dit onderzoek stop te zetten. In de bijlage vindt u de brief die wij hierover aan de gemeenteraad hebben gestuurd.