De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Rekenkamer start onderzoek naar de aanpak van afvalgerelateerde overlast

Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête die de Rekenkamer Den Haag in 2018 via het Stadspanel Den Haag heeft uitgezet heeft de rekenkamer besloten een onderzoek te doen naar de aanpak van afvalgerelateerde overlast in de openbare ruimte.

Met dit onderzoek wil de rekenkamer voor de gemeenteraad inzichtelijk maken of de aanpak van afvalgerelateerde overlast in de openbare ruimte doeltreffend en doelmatig is. Hierbij wil de rekenkamer specifiek ingaan op de vraag hoe de gemeente beschikbare informatie gebruikt bij het bepalen van prioriteiten en inzet bij de aanpak van afvalgerelateerde overlast in de openbare ruimte.

Hieronder kunt u de onderzoeksopzet downloaden. Naar verwachting wordt dit onderzoek in het eerste kwartaal 2020 afgerond.