De rekenkamer Den Haag
beoordeelt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Manus Twisk nieuwe voorzitter Haagse Rekenkamer

Rekenkamer start onderzoek naar Geheimhouding

Publicatie onderzoek tarieven op de Haagse Markt ‘Uit de markt prijzen’

Voorbeeld van afvalgerelateerde overlast in Den Haag

Stopzetten onderzoek Afvalbeleid

Voorbeeld van afvalgerelateerde overlast in Den Haag

Rekenkamer start onderzoek naar de aanpak van afvalgerelateerde overlast

Publicatie onderzoek Economisch Beleid ‘Tel uit je winst’

Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019

Jongere zit alleen in een trappenhuis

Rekenkamer start onderzoek Participatiewet jongeren

Reactie rekenkamer op actieplan maatschappelijke opvang

Voortgang onderzoeksprogramma 2018

Rekenkamer start onderzoek Tarieven Haagse markt