De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Uitkomsten enquête Stadspanel Den Haag

De Rekenkamer Den Haag heeft via het Stadspanel Den Haag een vragenlijst uitgezet met als doel om van de inwoners van de gemeente Den Haag informatie te krijgen voor een nieuw onderzoeksthema van de rekenkamer. Onderwerpen waar voor gekozen kon worden waren: Handhaving, Parkeerbeleid, Luchtkwaliteit, Bomenpopulatie, Openbare ruimte en Veiligheid.

Onderwerpen voor onderzoek

De drie meest gekozen onderwerpen voor toekomstig rekenkamer onderzoek in de Gemeente Den Haag zijn (op willekeurige volgorde):

  • Handhaving
  • Veiligheid
  • Luchtkwaliteit

In een vervolgronde van dit onderzoek zal aan een willekeurig gekozen groep van respondenten uit de eerste ronde worden gevraagd of men voorbeelden heeft van wat de gemeente goed doet en wat er beter kan en of men een tip heeft waar de Rekenkamer specifiek naar zou moeten kijken tijdens haar onderzoek.

Respons en respondenten

Van de 3000 leden van het stadspanel Den Haag die waren uitgenodigd om deel te nemen aan deze vragenlijst, hebben er 1596 (53%) meegedaan. Daarnaast hebben nog 56 mensen de vragenlijst ingevuld via de website van de Rekenkamer Den Haag. Aan het einde van de vragenlijst konden mensen opmerkingen maken, 652 respondenten maakten hier gebruik van. Op de vraag om op een later moment benaderd te mogen worden voor een vervolgvragenlijst over dit onderwerp reageerden 1409 respondenten positief.

Achtergrondgegevens van de respondenten zijn te vinden in onderstaande figuren. Wat daarbij opvalt is dat relatief veel hoger opgeleiden en weinig jongeren de vragenlijst hebben ingevuld.

Thema’s van opmerkingen

In totaal maakten 652 respondenten een opmerking over één of meerdere onderwerpen. Naast opmerkingen over de voorgelegde onderwerpen gingen veel opmerkingen over mogelijk onderzoek naar onder andere het verkeer in de stad (inclusief het openbaar vervoer), het afvalbeleid van de gemeente en zwerfafval, beleid rondom fietsen parkeren en fietswrakken, dienstverlening van de gemeente en het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. De opmerkingen van de respondenten geven waardevolle informatie over de onderzoeksthema’s die wij in het vervolgtraject mede zullen gebruiken voor het bepalen van een onderzoeksopzet.

Wij zouden het bijzonder waarderen als we u in de toekomst mogen benaderen voor uw inbreng bij onderzoeken van de Rekenkamer. U kunt zich hier via ons contactformulier voor aanmelden.