De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Onderzoek G4-rekenkamers maatschappelijke opvang

De G4-rekenkamers hebben onderzoek gedaan naar de opvang en ondersteuning van dak- en thuislozen.

De vier grote steden hebben zich de afgelopen jaren elk op hun eigen wijze ingespannen om de opvang en zorg voor dak- en thuislozen te verbeteren. Toch slagen zij er bij een behoorlijk deel van de dak- en thuislozen niet in om passende ondersteuning te bieden die leidt tot duurzame verbetering. Een tekort aan woonruimte zorgt voor lange wachtlijsten. Gemeenten leren, verbeteren en innoveren nog te weinig. Dat blijkt uit onderzoeken van de G4-rekenkamers naar de opvang en ondersteuning voor dak- en thuislozen. De G4-rekenkamers sturen hierover op 24 mei 2018 een brief aan de gemeenteraden van de G4. Deze brief wordt ook verzonden aan de vaste kamercommissie VWS van de Tweede Kamer en aan de staatssecretaris van VWS.

De brieven aan de gemeenteraden, de Tweede Kamer en de staatssecretaris en het persbericht kunt u hieronder downloaden.