De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Uitkomsten zelfevaluatie rekenkamer

De rekenkamer heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van een consultatie van gemeenteraadsfracties, leden van het college, ambtenaren en andere belanghebbenden. In onze meerjarenstrategie 2017 – 2020 is opgenomen dat de kwaliteit van de rekenkamer en de kwaliteit van de producten van de rekenkamer in 2017 en 2018 geëvalueerd zullen worden. De nu uitgevoerde consultatie is onderdeel van deze evaluatie van de rekenkamer. De consultatie hebben wij omwille van een onafhankelijke oordeelsvorming uitbesteed en het rapport met de uitkomsten is ter informatie bijgevoegd. De brief aan de gemeenteraad en het rapport van de consultatie zijn hieronder te downloaden.