De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Reactie rekenkamer op actieplan maatschappelijke opvang

Op 14 januari 2019 heeft de rekenkamer een reactie gepubliceerd op het actieplan maatschappelijke opvang van het college. In de reactie maakt de rekenkamer inzichtelijk in hoeverre het actieplan van het college voor de maatschappelijke opvang (RIS301432) uitvoering geeft aan het raadsbesluit naar aanleiding van het rekenkamerrapport ‘Van de straat’, over de maatschappelijke opvang in Den Haag (RIS298871). De reactie is hieronder te downloaden.