De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Rekenkamer start onderzoek Tarieven Haagse markt

Op 25 januari 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het presidium wordt verzocht de Rekenkamer Den Haag te vragen onderzoek te doen naar de tarieven van de Haagse Markt (RIS298987). Bijgevoegd vindt u de opzet voor het rekenkameronderzoek Tarieven Haagse Markt. Naar verwachting wordt het onderzoek in juni 2019 afgerond.