De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Voortgang onderzoeksprogramma 2018

Op 28 september 2018 hebben wij de raad geïnformeerd over de voortgang en het aanpassen van de planning van onze lopende onderzoeken naar de Tarieven van de Haagse Markt, de Exploitatie van het Onderwijs en Cultuurcentrum en het Economisch beleid.