De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Publicatie onderzoek Economisch Beleid ‘Tel uit je winst’

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het economisch beleid van de gemeente Den Haag.

In het onderzoek is de vraag beantwoord wat de kwaliteit is van het economisch beleid zoals uiteengezet in de strategische lijnen Stedelijke economie en Kenniseconomie. Het onderzoeksrapport bestaat uit een bestuurlijk deel, met conclusies en aanbevelingen en een feitelijk deel, waarin de bevindingen van het onderzoek zijn opgenomen. Het onderzoek is op 18 april 2019 gepubliceerd en aangeboden aan de gemeenteraad van de gemeente Den Haag.

Het onderzoeksrapport, het bijbehorend persbericht en het raadsvoorstel kunt u op de onderzoekspagina downloaden.