De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Workshop digitale veiligheid

Tijdens de najaarsbijeenkomst van de NVRR op 21 november 2014 gaf de rekenkamer samen met Taskforce BID een workshop digitale veiligheid.

Tijdens de najaarsbijeenkomst van de NVRR op 21 november 2014 gaf de rekenkamer samen met Taskforce BID een workshop digitale veiligheid. In samenwerking met Taskforce BID heeft de Rekenkamer Den Haag een notitie opgesteld over (onderzoek naar) informatieveiligheid. Tevens is een voorbeeldbrief opgesteld die rekenkamer(commissie)s aan hun gemeenteraad kunnen zenden. Hierin zijn vragen opgenomen waarmee rekenkamer(commissie)s het zicht op de staat van de informatieveiligheid en de grip hierop voor de raad kunnen vergroten. Onderstaand vindt u de aanbiedingsbrief van Taskforce BID, NVRR en Rekenkamer Den Haag, de notitie over opties voor rekenkameronderzoek naar informatieveiligheid en in Word de voorbeeldbrief die aan de gemeenteraad gestuurd kan worden. Tevens vindt u de presentaties die in de workshop zijn gebruikt.