Nieuwe zoekopdracht

Niet tevreden met de zoekresultaten hieronder? Probeer het dan nogmaals:

6 zoekresultaten voor:

1

Meerjarenstrategie Rekenkamer Den Haag 2021-2024

Met de Meerjarenstrategie 2021-2024 informeert de rekenkamer de gemeenteraad over de visie en de rol van de rekenkamer en schetsen wij de kaders voor ons werk voor de komende jaren.

2

Jaarverslag 2020 en jaarplan 2021

De Rekenkamer Den Haag heeft haar Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2021 opgesteld. In het Jaarverslag 2020 rapporteren wij aan de hand van de drie w-vragen uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) over onze verrichte werkzaamheden over het afgelopen jaar. In het Jaarplan 2021 geven wij, eveneens aan de hand van de drie w-vragen, aan […]

3

Kwaliteitswaarborging – hoe zorgt de Rekenkamer Den Haag voor kwalitatief hoogwaardige onderzoeken?

De rekenkamer publiceert de eisen waaraan haar onderzoeken moeten voldoen. De rekenkamer ziet kwalitatief hoogwaardig onderzoek als een belangrijke voorwaarde voor een onafhankelijke en objectieve uitvoering van haar taak. Bij de uitvoering van onze onderzoeken houden we daarom vast aan kwaliteitseisen. Met de notitie ‘Kwaliteitswaarborging rekenkameronderzoek’ maken we duidelijk aan welke eisen onze onderzoeken moeten […]

4

Publicatie brieven G4-rekenkamers over geheimhouding

De Rekenkamer Den Haag heeft samen met de G4-rekenkamers een brief met een gezamenlijke analyse over geheimhouding aangeboden aan de G4-gemeenteraden. Tevens is een brief voor de Tweede Kamer opgesteld die betrekking heeft op de wet- en regelgeving rondom geheimhouding. In de G4-brief aan de gemeenteraden worden de resultaten van een gezamenlijke analyse gepresenteerd. Deze […]

5

Publicatie onderzoek naar geheimhouding ‘Openheid over geheimhouding’

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan of het beleid en de praktijk van (het opleggen, bekrachtigen en opheffen van) geheimhouding in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving en of de gemeente het principe van ‘openbaar tenzij’ in de praktijk ook goed naleeft. In onderstaande video worden de belangrijkste conclusies uit het onderzoek toegelicht. Het onderzoeksrapport, […]

6

Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020

De rekenkamer heeft het Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020 gepubliceerd. In het Jaarverslag 2019 zijn de verrichte werkzaamheden van het afgelopen jaar opgenomen. In het Jaarplan 2020 geeft de rekenkamer aan welke onderzoeken en overige activiteiten zij in 2020 zal uitvoeren. Een financieel en inhoudelijk overzicht van ons werk voor de gemeente Den Haag.