De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Start onderzoek digitale veiligheid thuiswerken

Hoe is thuiswerken digitaal beveiligd bij de gemeente Den Haag? De rekenkamer gaat onderzoek doen naar de digitale veiligheid bij thuiswerken. Doel van het onderzoek is een oordeel te geven over de uitvoering en het beleid ten aanzien van de beveiliging van de toegang tot gemeentelijke systemen via thuiswerkfaciliteiten. De rekenkamer gaat in dit onderzoek kijken naar de beveiliging in de praktijk en of daarin kwetsbaarheden zijn te constateren. Daarnaast onderzoeken we in hoeverre de gemeente voldoet aan regels en eisen met betrekking tot de beveiliging van thuiwerkplekken. Het onderzoek wordt in het vierde kwartaal van 2023 uitgevoerd en we verwachten aan het einde van het eerste kwartaal van 2024 te publiceren.

Hieronder kunt u de onderzoeksopzet downloaden.