De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Publicatie navolgingsbrief onderzoek ‘Schoon op papier’

De rekenkamer heeft een brief gepubliceerd over de opvolging van het onderzoek ‘Schoon op papier’. In deze brief geeft de rekenkamer een zienswijze op het Aanvalsplan Afval (RIS231979) van het college. Daarbij geven we aan in hoeverre het college met dit Aanvalsplan opvolging geeft aan het raadsbesluit ‘Schoon op papier’ van 21 december 2022 naar aanleiding van het gelijknamige onderzoek. Het Aanvalsplan is op 18 juli 2023 door het college aan de raad gezonden en zal besproken worden in de commissie leefomgeving.

De brief van de rekenkamer is hieronder te downloaden. Meer informatie over het onderzoek vindt u op de onderzoekspagina ‘Schoon op papier’.