De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Publicatie ‘Aan de slag!’ Onvoldoende sturing op begeleiding jongeren

De Rekenkamer Den Haag heeft onderzoek gedaan naar de begeleiding van jongeren naar school of werk door de gemeente. Dit is een taak van de gemeente in het kader van de Participatiewet uit 2015. Wij concluderen dat de gemeente onvoldoende kan sturen op een doeltreffende begeleiding van jongeren. Dit komt omdat het gemeentebestuur, raad en college, geen heldere afspraken hebben gemaakt over de doelen en de aanpak van de begeleiding. Ook is de informatieverstrekking aan de gemeenteraad over de resultaten onvoldoende. Bovendien levert de gemeente niet altijd maatwerk bij de begeleiding van jongeren. Het college van burgemeester en wethouders geeft aan zich te kunnen vinden in de uitkomsten van ons onderzoek en de verbeteringen die wij voorstellen uit te gaan voeren.

In onderstaande explainer video worden de uitkomsten van het onderzoek in ruim 4 minuten toegelicht. Onder de video kunt u het rapport, het raadsvoorstel en het persbericht van dit onderzoek downloaden.