De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Beantwoording technische vragen onderzoek Onderwijs- en Cultuurcomplex

Naar aanleiding van de publicatie van ons onderzoek naar het Onderwijs- en Cultuurcomplex op 6 november 2020 zijn door de gemeenteraad technische vragen gesteld. Op 8 december hebben wij de beantwoording van deze vragen aan de gemeenteraad gestuurd. Hieronder kunt u de begeleidende brief en de beantwoording van de vragen downloaden.