De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Publicatie ‘Werk aan welzijn’ onderzoek welzijnssubsidies

De Rekenkamer Den Haag heeft een onderzoek gepubliceerd naar de sturing op doelbereik bij welzijnssubsidies. De gemeente subsidieert verschillende activiteiten die als doel hebben het welzijn van inwoners te verbeteren. Het kan gaan om het organiseren van activiteiten in de buurt, het ondersteunen van ouderen of het geven van informatie en advies aan bewoners met hulpvragen. De rekenkamer concludeert dat de gemeenteraad onvoldoende grip heeft op welzijnswerk en dat het college juist meer stuurt op welzijnswerk dan passend is bij het instrument subsidies. In de onderstaande explainer video worden de uitkomsten van het onderzoek kort toegelicht. Meer informatie over het onderzoek vindt u op de onderzoekspagina. Onder de video kunt u het rapport, het persbericht en het raadsvoorstel over dit onderzoek downloaden.