De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Publicatie onderzoek schuldhulpverlening

‘Een streep door de rekening’ onderzoek naar schuldhulpverlening

De rekenkamer heeft onderzocht wat succes- en faalfactoren in de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening zijn voor een effectieve schuldhulpverlening.

Het onderzoek is een combinatie van een kwalitatief onderzoek naar:

  • klantervaringen (onder 145 klanten en 18 schuldeisers)
  • een analyse van het beleid en de uitvoering
  • het inzichtelijk maken van feiten en cijfers over de schuldhulpverlening

Het ultieme doel van schuldhulpverlening, een streep door alle rekeningen en daarmee het realiseren van een schuldenvrij bestaan, wordt voor veel klanten in Den Haag niet gehaald. Er zijn veel complicerende factoren, zowel bij de schuldenaar zelf als bij schuldeisers. Ook in de uitvoering door de gemeente zitten veel zaken die voor menigeen een streep door de rekening betekenen als het gaat om een definitieve oplossing.

Voor meer informatie en de publicatie kunt u hieronder het bestuurlijk rapport, feitenrapport, persbericht en raadsvoorstel downloaden.