De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Jaarverslag 2020 en jaarplan 2021

De Rekenkamer Den Haag heeft haar Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2021 opgesteld.

In het Jaarverslag 2020 rapporteren wij aan de hand van de drie w-vragen uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) over onze verrichte werkzaamheden over het afgelopen jaar.

In het Jaarplan 2021 geven wij, eveneens aan de hand van de drie w-vragen, aan welke onderzoeken en overige activiteiten wij in 2021 zullen uitvoeren.