De rekenkamer Den Haag
beoordeelt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Evalueren en leren

Follow up van vijf onderzoeken en zelfevaluatie rekenkamer.