De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Evalueren en leren

Follow up van vijf onderzoeken en zelfevaluatie rekenkamer.