De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Brief G4-rekenkamers luchtverontreiniging

De G4-rekenkamers richten zich aan de rijksoverheid naar aanleiding van het gezamenlijk onderzoek naar de aanpak van luchtverontreiniging in de steden. In de brief aan het rijk worden de in het onderzoek geconstateerde problemen die het stedelijk niveau overstijgen onder de aandacht gebracht.