De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Publicatie Digitale veiligheid

Rekenkameronderzoek toont kwetsbaarheden in digitale veiligheid gemeente Den Haag.

De Haagse Rekenkamer deed onderzoek naar de digitale veiligheid van de ICT-infrastructuur en van privacygevoelige informatie bij de gemeente Den Haag. Daarbij bleek de gemeentelijke website denhaag.nl veilig te zijn. Op het interne netwerk werden de nodige kwetsbaarheden in de veiligheid gevonden. De rekenkamer beveelt aan digitale veiligheid meer bestuurlijke aandacht te geven en periodiek integrale testen uit te voeren.

Workshop digitale veiligheid

Tijdens de najaarsbijeenkomst van de NVRR op 21 november 2014 gaf de rekenkamer samen met Taskforce BID een workshop digitale veiligheid. Lees meer over de presentatie en relevante documentenWorkshop digitale veiligheid.

In februari 2015 is de rekenkamer nagegaan in hoeverre het raadsbesluit wordt uitgevoerd en informeerde de raad hierover via onderstaande brief. Voor meer informatie en de publicatie kunt u hieronder het persbericht, het volledige rapport, de begeleidende brief aan de raad en het raadsvoorstel downloaden.