De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Publicatie onderzoek sociale wijkzorgteams

De Rekenkamer Den Haag heeft onderzoek gedaan naar de Sociale Wijkzorgteams zoals die zijn opgezet en geïmplementeerd door de gemeente Den Haag.

De Sociale Wijkzorgteams zijn in het kader van de decentralisatie van de zorg  in 2014 opgezet en vormen één van de vernieuwingen waarmee de gemeente de nieuwe taken op het gebied van zorg en welzijn goed en efficiënt wil organiseren. De teams zijn nog maar relatief kort actief en nog in ontwikkeling. Een onderzoek naar het functioneren van de teams in de praktijk komt dan ook te vroeg. Daarom is in dit rekenkameronderzoek gekeken naar de aanwezigheid van de voorwaarden voor doeltreffend (effectief) en doelmatig (efficiënt) functioneren.

Het onderzoek laat zien dat de opzet en implementatie van Sociale Wijkzorgteams kansen biedt voor doeltreffend en doelmatig functioneren, echter niet aan alle voorwaarden voor het doeltreffend en doelmatig functioneren wordt op dit moment voldaan.

Hieronder kunt u het complete onderzoek downloaden, alsmede het persbericht en het raadsvoorstel.