De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Publicatie onderzoek naar geheimhouding ‘Openheid over geheimhouding’

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan of het beleid en de praktijk van (het opleggen, bekrachtigen en opheffen van) geheimhouding in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving en of de gemeente het principe van ‘openbaar tenzij’ in de praktijk ook goed naleeft.

In onderstaande video worden de belangrijkste conclusies uit het onderzoek toegelicht. Het onderzoeksrapport, het raadsvoorstel en het persbericht bij de publicatie kunt u hieronder downloaden. Kijk voor meer informatie over het onderzoek op de onderzoekspagina.