De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Publicatie brieven G4-rekenkamers over geheimhouding

De Rekenkamer Den Haag heeft samen met de G4-rekenkamers een brief met een gezamenlijke analyse over geheimhouding aangeboden aan de G4-gemeenteraden. Tevens is een brief voor de Tweede Kamer opgesteld die betrekking heeft op de wet- en regelgeving rondom geheimhouding.

In de G4-brief aan de gemeenteraden worden de resultaten van een gezamenlijke analyse gepresenteerd. Deze analyse is gebaseerd op ons recent gepubliceerde onderzoek ‘Openheid over geheimhouding’, het onderzoek van de Rekenkamer Metropool Amsterdam en quick scans door de Rekenkamer Rotterdam en Rekenkamer Utrecht. Deze analyse richt zich op de wijze waarop de gemeenteraden van de G4-steden omgaan met geheimhouding. Hieruit blijken enkele tekortkomingen in de praktijk voor het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding.

Daarnaast hebben de G4-rekenkamers een brief aangeboden aan de Tweede Kamer met suggesties om onder meer relevante wet- en regelgeving omtrent geheimhouding aan te passen.

De brief aan de G4-gemeenteraden en de brief aan de Tweede Kamer zijn hieronder te downloaden.