De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Onderzoeksprogramma 2013

De Rekenkamer Den Haag publiceerde op 20 december 2012 het onderzoeksprogramma 2013.