Onderwijs- en Cultuurcomplex

Onderzoek

Onderwijs- en Cultuurcomplex


Status:
Lopend

Een onderzoek naar de ontwikkeling en realisatie van het Onderwijs- en Cultuurcomplex aan het Spuiplein. Het onderzoek richt zich op kaderstelling door de gemeenteraad en uitvoering door het college (deel 1), op de gekozen contractvorm en het contractmanagement (deel 2) en op de bedrijfsexploitatie (deel 3). Delen 1&2 worden afzonderlijk gepubliceerd, deel 3 zal in een later stadium volgen.

Tijdlijn

 • Verwacht: derde kwartaal 2020

  Publicatie delen 1&2 (kaderstellen en uitvoering & contractvorm en contractmanagement)

 • 15 mei 2020

  Publicatie brief bij raadsvoorstel dekking Amare

  Op 15 mei 2020 verzonden wij een brief aan de gemeenteraad naar aanleiding van het raadsvoorstel Actualisering dekkingsbesluit Amare (RIS304964). Met de brief voorzien we de gemeenteraad van informatie over de complexe financiële context van het raadsvoorstel en willen we de raad ondersteunen bij de besluitvorming ten aanzien van dit raadsvoorstel.

  Klik hier voor het nieuwsbericht over deze publicatie en de brief.

 • 30 januari 2020

 • 19 december 2017

  Publicatie onderzoeksopzet

  De rekenkamer doet onderzoek naar het Onderwijs- en Cultuurcentrum (OCC).

  De rekenkamer heeft met dit onderzoek als doel de gemeenteraad te ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende taak ten aanzien van de (totale) exploitatie van het OCC. Het onderzoek is gericht op de toekomstige exploitatie van het OCC en de mogelijkheden voor de gemeenteraad om te sturen op doeltreffendheid en doelmatigheid van deze exploitatie. Daarnaast wil de rekenkamer de raad inzicht verschaffen in de eigen kaderstellende en controlerende rol en de wijze waarop daaraan invulling is gegeven.

  PDF: Kennisgeving start onderzoek gemeenteraad

  PDF: Onderzoeksopzet Onderwijs- en Cultuurcomplex

Onderzoekers

Thijs Bosma

Projectleider / onderzoeker

Rutger Smit

Onderzoeker (tot augustus 2019)

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer