De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Constateringen bij raadsvoorstel ‘Actualisering dekkingsbesluit Amare’

Op 15 mei 2020 verzonden wij een brief aan de gemeenteraad naar aanleiding van het raadsvoorstel Actualisering dekkingsbesluit Amare (RIS304964). Met de brief voorzien we de gemeenteraad van informatie over de complexe financiële context van het raadsvoorstel en willen we de raad ondersteunen bij de besluitvorming ten aanzien van dit raadsvoorstel.