De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Publicatie ‘Meer doen met meedoen’ onderzoek naar bewonersparticipatie in de energietransitie

De rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre de gemeente bewonersparticipatie mogelijk maakt in de energietransitie. De rekenkamer concludeert dat de gemeente zich actief heeft ingespannen om bewoners te betrekken bij de energietransitie. Maar de voorbereiding en uitvoering van deze participatie waren onvoldoende. Daardoor is verwarring en frustratie ontstaan bij bewoners en uitvoerende ambtenaren.

Het onderzoeksrapport en het persbericht over de uitkomsten van het onderzoek kunt u hieronder downloaden. Op de onderzoekspagina is daarnaast een explainer video te zien waarin de uitkomsten van het onderzoek kort worden toegelicht.