De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Verkenningen rekenkamer coronacrisis

De rekenkamer volgt actuele ontwikkelingen in de samenleving en het stadsbestuur en doet daar, wanneer nodig, onderzoek naar. De coronacrisis is aanleiding alert te zijn op mogelijke onderzoeksonderwerpen. Met deze brief informeren we de gemeenteraad over onze constateringen bij twee verkenningen die wij de afgelopen maanden hebben gedaan naar de transparantie en kwaliteit van het gemeentebestuur tijdens de crisis.