De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Toelichting onderzoeken Haagse Markttarieven

De rekenkamer heeft een toelichting geschreven op de relatie tussen de onderzoeken van de gemeentelijke accountantsdienst en de rekenkamer naar de tarieven op de Haagse Markt. Tijdens de vergadering van de raadscommissie Leefomgeving kwamen beide onderzoeken aan de orde. Ten behoeve van het tweede deel van de behandeling van ons onderzoek in de commissie Leefomgeving op 12 maart 2020 verduidelijken wij in bijgaande brief de relatie tussen beide onderzoeken. In de bijlagen zijn de presentatie over ons rapport, ons verzoek aan de GAD om een reactie op ons onderzoek en de reactie van de GAD opgenomen.