De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Sturen op maatschappelijke effecten van grote projecten

Den Haag bouwt grote projecten zonder zicht op doelen.

Den Haag investeert honderden miljoenen in grote projecten, maar stuurt niet op het beoogde effect. Bij besluitvorming voorafgaand aan een groot project besteedt het gemeentebestuur de nodige aandacht aan de maatschappelijke effecten die men van het project verwacht, bijvoorbeeld het versterken van de stedelijke economie of het aantrekken van nieuwe inwoners. Na de start van de bouw wordt hierop echter niet meer gestuurd. Met als gevolg dat wanneer tijdens de uitvoering van het project, zoals tijdens de herontwikkeling van het bedrijventerrein Binckhorst, aanpassingen nodig zijn, de beoogde maatschappelijke effecten achter de horizon verdwijnen. Veel projecten worden daardoor uiteindelijk alleen nog gebouwd om ze op tijd en binnen budget af te krijgen, zodat de financiële schade beperkt blijft, maar ze dienen niet meer het oorspronkelijk beoogde effect.

De rekenkamer heeft een voorstel aan de raad opgesteld voor de besluitvorming over het rapport.