De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Rekenkamer start drie nieuwe onderzoeken

Eind 2014 publiceerde de rekenkamer het onderzoeksprogramma 2014 – 2015. Voor de onderwerpen Schuldhulpverlening, Sociale wijkzorgteams en Verbonden Partijen zijn de onderzoeksplannen inmiddels gereed en wordt gestart met de uitvoering.

U kunt de drie onderzoeksopzetten hieronder downloaden.