De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Publicaties

De rekenkamer publiceert jaarlijks onderzoeken, quick-scans, brieven aan de raad en verslagen van werkconferenties.