De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Publicatie rekenkamerbrief Ongelijkvloerse kruising Gevers-Deynootweg – Zwolsestraat

De rekenkamer heeft naar aanleiding van de motie ‘Rekenkamer betrekken bij tunnelplan Scheveningen Bad’ een brief voor de raad opgesteld over de risico’s bij de realisatie van de ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat – Gevers Deynootweg. In deze brief geven wij een nadere duiding van de financiële risico’s en gaan we in op de relatie tussen de risico’s en het krediet wat de raad ter beschikking heeft gesteld. We doen in de brief vijf constateringen die leiden tot het advies aan de gemeenteraad om aan het college te vragen de raad vóór de vaststelling van het definitieve ontwerp en vóór de aanbesteding een geactualiseerde raming en risicoanalyse te verstrekken. Het college kan daarbij ook rapporteren over de kans dat het ter beschikking gestelde budget voldoende is, inclusief de onderliggende analyses. Onze brief is hieronder te downloaden.

Artist impression van de ongelijkvloerse kruising Gevers-Deynootweg - Zwolsestraat