De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Onderzoeksplan digitale veiligheid

Op 2 oktober 2013 bood de rekenkamer middels een begeleidende brief de commissie Bestuur het onderzoeksplan digitale veiligheid aan.