De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Onderzoek subsidiebeleid – Van uitgaven naar uitkomsten

‘De gemeente Den Haag stuurt via subsidies steeds meer op prestaties. Het is echter niet altijd voldoende duidelijk welke beleidsdoelen subsidies dienen en aan welke maatschappelijke effecten ze moeten bijdragen’, stelt de Rekenkamer Den Haag in het rapport “Van uitgaven naar uitkomsten”.

Rekenkamer Den Haag: Zet subsidies bewust en zakelijk in

Op woensdag 14 december 2011 presenteerde de rekenkamer dit rapport. Zeker nu er bezuinigd moet worden, beveelt de Rekenkamer Den Haag aan subsidies bewust en zakelijk in te zetten om maatschappelijke effecten te realiseren.