De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Meerjarenstrategie Rekenkamer Den Haag 2021-2024

Met de Meerjarenstrategie 2021-2024 informeert de rekenkamer de gemeenteraad over de visie en de rol van de rekenkamer en schetsen wij de kaders voor ons werk voor de komende jaren.