De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Kwaliteitswaarborging – hoe zorgt de Rekenkamer Den Haag voor kwalitatief hoogwaardige onderzoeken?

De rekenkamer publiceert de eisen waaraan haar onderzoeken moeten voldoen. De rekenkamer ziet kwalitatief hoogwaardig onderzoek als een belangrijke voorwaarde voor een onafhankelijke en objectieve uitvoering van haar taak. Bij de uitvoering van onze onderzoeken houden we daarom vast aan kwaliteitseisen. Met de notitie ‘Kwaliteitswaarborging rekenkameronderzoek’ maken we duidelijk aan welke eisen onze onderzoeken moeten voldoen. Deze eisen zijn ook in ons onderzoeksproces opgenomen. Zowel bij de start van een onderzoek als bij de afronding, geven we duidelijk aan hoe aan deze eisen wordt voldaan.

Drie onderwerpen staan centraal bij de kwaliteit van onze onderzoeken: betrouwbaarheid, validiteit en objectiviteit. In de notitie geven we aan wat deze woorden betekenen. Ook leggen we uit hoe we hier in ons onderzoekswerk rekening mee houden. Het gaat bijvoorbeeld over de manier waarop een onderwerp gekozen wordt en hoe we bepalen welke informatie we verzamelen. Ook komt de controle op fouten van onze onderzoeken aan de orde. We doen zelf controles. Maar we laten een onderzoeksrapport ook altijd controleren op fouten door de ambtelijke organisatie.

U kunt hieronder de notitie ‘Kwaliteitswaarborging rekenkameronderzoek’ downloaden. Wilt u meer weten over onze werkwijze? Kijk dan ook op deze pagina.