De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Jaarverslag 2022 en jaarplan 2023

De Rekenkamer Den Haag heeft haar jaarverslag 2022 en jaarplan 2023 gepubliceerd. In het jaarverslag 2022 rapporteert de rekenkamer aan de hand van de drie w-vragen uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) over haar werkzaamheden over het afgelopen jaar. In het jaarplan 2023 geeft de rekenkamer, eveneens aan de hand van de drie w-vragen, aan welke onderzoeken en overige activiteiten zij in 2023 zal uitvoeren. Het jaarverslag en jaarplan is hieronder te downloaden.