De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016

De Rekenkamer Den Haag brengt in het Jaarverslag 2015 & Jaarplan 2016 aan de hand van de drie w-vragen uit de Circulaire Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verslag uit over haar werkzaamheden in 2015. Aan de hand van de drie w-vragen geeft de rekenkamer eveneens inzicht in de onderzoeken die zij in 2016 zal uitvoeren.

Het Jaarverslag 2015 & Jaarplan 2016 van Rekenkamer Den Haag en de begeleidende brief aan de Raad (RIS 292440) kunt u via de onderstaande links downloaden.