De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Jaarverslag 2014

De Rekenkamer Den Haag brengt verslag uit van de activiteiten in 2014. Hiermee legt ze verantwoording af van haar handelen en geeft inzicht in de manier waarop zij de haar ter beschikking gestelde middelen heeft besteed.

Dit verslag gaat in op de realisatie van het onderzoeksprogramma. Gelet op de vernieuwde bemensing van de rekenkamer is in eerste instantie een onderzoeksprogramma tot eind 2015 bepaald en wordt in 2015 verder gewerkt aan het opstellen van een meerjarenstrategie 2016-2019. In dit jaarverslag vindt u de contouren van deze meerjarenstrategie en meer informatie over welk proces van totstandkoming de rekenkamer Den Haag voor ogen heeft. Het Jaarverslag 2014 is samengesteld aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat hebben we gedaan?
  • Wat hebben we daarmee bereikt?
  • Wat heeft het gekost?

Het jaarverslag 2014 van Rekenkamer Den Haag en de begeleidende brief aan de Raad (RIS 281069) kunt u via de onderstaande links downloaden.