De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Brief beleidskader informatieveiligheid

In februari 2015 is de rekenkamer nagegaan in hoeverre het raadsbesluit Digitale veiligheid wordt uitgevoerd. De rekenkamer informeerde de raad hierover via onderstaande brief.