De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Bericht uitgezette gelden Landsbanki

De Rekenkamer Den Haag volgt de ontwikkelingen rond de 10 miljoen euro aan uitgezette gelden van de gemeente Den Haag bij Landsbanki met bijzondere interesse. Dit vanwege de maatschappelijke onrust die is ontstaan over dit onderwerp.