De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

WTA-onderzoek 2010

De Rekenkamer Den Haag zond op 22 februari 2011 een brief met haar bevindingen naar de voorzitter van de rekeningencommissie.