De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Werkbespreking met raad over Verbonden Partijen

Op 12 februari organiseerde de rekenkamer een werkbespreking met de raad naar aanleiding van het onderzoek naar Verbonden partijen. De rekenkamer verzamelde tijdens de werkbespreking input voor het verdiepende deel van het onderzoek naar Verbonden partijen.

Zie voor het verslag van de werkbespreking met de raad onderstaande PDF. De rekenkamer publiceert het onderzoeksplan voor het verdiepende onderzoek in week 13. Hier wordt bekend gemaakt en onderbouwd welke verbonden partijen er verder onderzocht zullen worden.