De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Voortgang onderzoeken Rekenkamer januari 2020

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen in de uitvoering van het onderzoek naar het Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) heeft de Rekenkamer de gemeenteraad op 30 januari 2020 geïnformeerd over de voortgang van de lopende onderzoeken.